drėkti

drėkti
4 drė̃kti, -ia, -ė žr. driekti 2: Linus drė̃kti Šl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • drėkti — vksm. Bùto sienos drėksta …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • drėkti — 1 drėkti, sta, o intr. K darytis drėgnam: Drėksta sniegas, sierčikai J. Sienos šlapiuoja, viskas drėksta, pūsta Gs. Nuo miglos drėksta man raibosios plunksnelės rš. Labai gražus ankstyvasai Lietuvos ruduo, kai dar nedrėksta ir nežvarbu Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drėkti — 2 drė̃kti, drẽkia, ė tr., intr. gadinti, darkyti, dergti, teršti: Neleisk vištų pirkion, labai bjaurybės drẽkia Mrk. | Grobuoniai krankliai medžius man drekia, šakas bei gėles rauna V.Krėv. ^ Ir varna savo lizdan nedrekia TŽIII381 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drėkti — 3 drė̃kti, ia, ė intr. lynoti, snigti: Jau trečia diena kap drė̃kia Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vilgti — vìlgti, sta, o intr. DŽ, NdŽ, OGLII169 1. truputį šlapti, drėkti: Suvilgyk duoną, tevilgsta J. Audeklai pradeda vìlgti ušėtke, paskuo reiks patiesti, ka išbaltų Pln. 2. truputį drėkti paviršiui: Ir akys kunigėliui žiburiavo ir vilgo iš to… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdrėkti — 2 apdrė̃kti, àpdrekia, àpdrėkė tr. apteršti: Apdrėkim juos gerai V.Krėv. drėkti; apdrėkti; nudrėkti; pridrėkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidrėkti — 1 atidrėkti intr. 1. drėgnam pasidaryti: Sniegas atdrėkęs J. Atidrėko grūdai Dkš. Drabužis atidrėko ant rasos Škn. Atdrėkę rugiai B. | refl.: Parakas buvo atsidrėkęs BM194. 2. atsileisti, atsimesti (apie orą): Oras atidrėko biskutį, kad jau lyja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drėgti — drėgti, sta, o; Kos42 žr. 1 drėkti: Drėgsta drabužiai drėgno[je] vieto[je] J. Medìny (medpadyje) koja nedrėgsta Slm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drėkimas — drėkìmas sm. (2) K, drėkimas (1) → 1 drėkti: Par tą sienos drėkimą ir moliai atšoko Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drėkinti — drėkìnti ( yti K), ìna, ìno; R caus. 1 drėkti: Lytus žemę drėkìna K. Žemė lytaus drėkinama OsG148. Ir raudonas krau[ja]s paplūdęs žolę skaudžiai drėkina Vd. Drėkinki džiūstančiūsius Mž320. Drėkinu ašaromis maną guolį CII128 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”